Menu:

Szybki kontakt

 • GG 2915591
 • anilana@wp.pl

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2012 / 2013.

 • Test - Władza ustawodawcza - KLUCZ
 • Test - Władza wykonawcza - KLUCZ
 • Test - Władza sądownicza i organy kontroli państwowej - KLUCZ

 • Test - Doktryny i ideologie - KLUCZ
 • Test - Prawo - KLUCZ
 • Testy powtórzeniowe do repetytorium OPERONU z roku 2010. . Zawierają zarówno pytania zamknięte jak i otwarte.

 • Test - 1.1. - 1.4. Człowiek. Zbiorowość. Grupy. Rodzina. Naród. - KLUCZ
 • Test - 1.5. - 1.7. Społeczeństwo i jego formy. Prawidłowości. - KLUCZ
 • Test - 2.6. - 2.8. Demokracja i jej zasady.
 • Test - 2.9. - 2.11. Obywatel w państwie. Społeczeństwo w państwie demokratycznym - KLUCZ
 • Test - 2.12. - 2.14. Zagrożenia dla demokracji. Systemy polit. - KLUCZ
 • Test - 2.15., 2.18. - 2.20. Transformacja ustrojowa. Zasay ustrojowe. Władza wykonawcza i władza sądownicza.
 • Test - 5. - Organizacje międzynarodowe
 • Test - 6. - Integracja europejska
 • Test podsumowujący - KLUCZ