Menu:

Szybki kontakt

 • GG 2915591
 • anilana@wp.pl

WOS - kurs eksternistyczny

W 2007 r. opracowałam materiały do kursu eksternistycznego, przygotowującego do egzaminu zewnętrznego z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej. Poniżej zamieszczam te materiały wraz z zadaniami oraz informatortem CKE. Proszę również pamiętać, że by zdać egzamin należy znać: mapę administracyjną Polski i mapę polityczną Europy.

 • 1. Człowiek
 • 2. Prawidłowości, postawy, konflikty społeczne,harmonia
 • 3.Społeczeństwo obywatelskie
 • 4.Społeczeństwo polskie i jego problemy
 • 5.Etyka życia publicznego
 • 6.Kultura życia publicznego
 • 7.Państwo
 • 8.Demokracja
 • 9.Doktryny polityczne
 • 10.Prawa obywatelskie
 • 11.Władza ustawodawcza
 • 12.Władza wykonawcza
 • 13.Władza sądownicza
 • 14.Samorząd terytorialny
 • 15.Prawo - pojęcia, zadania i funkcje
 • 16.Gałęzie prawa
 • 17.Prawa człowieka
 • 18.Akty prawne
 • 19.Integracja europejska
 • 20.Konflikty międzynarodowe
 • 21.Problemy współczesnego świata